Αξίζει να δείτε ...

Συναρτήσεις


Ολοκληρωμένες σημειώσεις (θεωρία και ασκήσεις) για το κεφάλαιο των συναρτήσεων


§1.1  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ


§1.2  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πραγματικοί αριθμοί - Συναρτήσεις 2 

Πραγματικοί αριθμοί - Συναρτήσεις 1  


§1.3  ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση - 1-1 Συνάρτησh 2

Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση - 1-1 Συνάρτησh 1  §1.4  ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ x0§1.5  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Όριο συνάρτησης  -  Ιδιότητες ορίου 2

Όριο συνάρτησης  -  Ιδιότητες ορίου 1


§1.6  ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ  ΣΤΟ x0

Μη πεπερασμένο όριο συνάρτησης 2

Μη πεπερασμένο όριο συνάρτησης 1


§1.7  ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

Όριο συνάρτησης στο άπειρο 3

Όριο συνάρτησης στο άπειρο 2

Όριο συνάρτησης στο άπειρο 1  -  Λύσεις


§1.8  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Θεώρημα Bolzano 3

Συνέχεια συνάρτησης 2

Θεώρημα Bolzano 2

Συνέχεια συνάρτησης 1

Θεώρημα Bolzano 1  -  Λύσεις


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Επαναληπτικές ασκήσεις 1ου κεφαλαίου (2)

Επαναληπτικές ασκήσεις 1ου κεφαλαίου  (1)  -   Λύσεις

Επαναληπτικές ασκήσεις σε συναρτήσεις, όρια και συνέχεια  (4)  -   Λύσεις

Επαναληπτικές ασκήσεις  σε συναρτήσεις, όρια και συνέχεια  (3)  - Λύσεις

Επαναληπτικές ασκήσεις σε συναρτήσεις, όρια και συνέχεια  (2)

Επαναληπτικές ασκήσεις σε συναρτήσεις, όρια και συνέχεια  (1)

Γενικές ασκήσεις στις συναρτήσεις